Vi er et lite familiebasert firma, som har knyttet til oss voksne, dyktige sykepleiere. Alle er offentlig autoriserte sykepleiere med allsidig bakgrunn fra eldreomsorg, sykehus, sykehjem, psykiatri og spiseforstyrrelser.

Private sykepleietjenester kan være et nyttig supplement eller et alternativ til offentlige tjenester. Vi skreddersyr et opplegg som passer deg og ønsker å gjøre hverdagen lettere, slik at du kan være i ditt hjem lengst mulig.

Vår målgruppe er alle i Oslo som trenger sykepleie i hjemmet; eldre, kronisk syke, mennesker med psykiske vansker og plager, eller pårørende som trenger samtalepartnere og avlastning i hverdagen.

Vår erfaring - din trygghet!