Private sykepleietjenester vektlegger høy kvalitet og du vil ha faste personer å forholde deg til. Vi kommer til avtalte tidspunkter og det er du selv som bestemmer hvilken hjelp du trenger fra oss. Vi ønsker å bli en trygghet i din hverdag:

- Ved at du bestemmer hvilken hjelp du trenger ut i fra dine behov og ønsker.
- Ved at du opplever at hjelpen kommer når det er avtalt.
- Ved at du har få personer å forholde deg til, slik at du til enhver tid vet hvem som kommer hjem til deg.

Vi gir tjenester og bistand i hverdagen der det offentlige ikke strekker til. Gjennom vår respekt for det enkelte mennesket vil vi utføre våre tjenester på en profesjonell måte. Vi tilbyr følgende tjenester:

- Hjelp til personlig stell
- Tilsyn og avlastning for pleietrengende.
- Medikamentellhåndtering i samråd med fastlege.
- Pleie og omsorg ved livets slutt i samråd med pårørende og fastlege.
- Rådgiving og tilrettelegging for demente og deres pårørende.
- Følge til sykehus, lege, apotek og lignende.

Vårt tilbud omfatter også psykiatrisk sykepleie, med følgende støtteapparat:

- Støtte og veiledning ved psykiske vansker og plager.
- Rådgiving og oppfølging ved spiseforstyrrelser (kostholdsveiledning og oppfølging).
- Støttekontakt.
- Rådgivning i forhold til det offentlige og private helsetilbud.

Private sykepleietjenester vektlegger høy kvalitet og du vil ha faste personer å forholde deg til. Vi kommer til avtalte tidspunkter og det er du selv som bestemmer hvilken hjelp du trenger fra oss. Vi ønsker å bli en trygghet i din hverdag:

- "Mor fikk være hjemme til det siste"
Gabriella
- "Min kone kan være hjemme, takket være Private Sykepleietjenester"
Kåre
- "Et godt supplement til kommunale tjenester"
Inger
- "Hele familien mottok veiledning, slik at vi nå har fått tilbake roen rundt matbordet"
Anne, mor til jente med anoreksi